VIỆT STAR ONLINE RADIO – TV ( Westminster, Nam California)

VIỆT STAR ONLINE RADIO phát thanh từ Little Saigon tại miền Nam California mỗi ngày từ 5pm-11pm (LIVE) và phát lại trong vòng 24 tiếng. Chương trình cũng được trực tiếp phát thanh trên băng tầng 1480 A.M vào mỗi chiều Chủ nhật từ 7pm-10pm.